Pościel Andropol to sklep internetowy marki SWEET HOME firmy Andropol

SWEET NOWOŚCI

DARMOWA DOSTAWA

od 300 zł

PRZYJAZNE ZWROTY

14 dni na zwrot towaru

SZYBKA WYSYŁKA

zamówienia

DOSKONAŁA

obsługa klienta

KONTAKT

OBSŁUGA KLIENTA BIAŁYSTOK


SKLEP STACJONARNY ZOSTAŁ ZLIKWIDOWANY – OBSŁUGA KLIENTÓW WYŁĄCZNIE ONLINE

Poniedziałek – Piątek
08:00 – 16:00

Sobota:
nieczynne

 

 

Regulamin sklepu internetowego www.poscielandropol.pl

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.poscielandropol.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową następujących towarów: konfekcja pościelowa, prześcieradła, narzuty, koce, szlafroki, ręczniki, poduszki, kołdry i inne.

Oferta prezentowana w katalogu wysyłkowym oraz na witrynie internetowej www.poscielandropol.pl ważna jest do wyczerpania zapasów.

2. Właścicielem sklepu www.poscielandropol.pl jest:
Andropol S.A.
ul. Krakowska 83
34-120 Andrychów

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 551-000-77-36
REGON  071000677
KRS nr 0000109997
BDO nr 000010448

Prezes Zarządu – Aneta Filak-Łukawska
Kapitał zakładowy: 10 163 784,00 zł wpłacony w całości.

Andropol S.A. Oddział w Białymstoku
Przędzalniana 8
15-688 Białystok

ANDROPOL S.A. jest wiodącym producentem tkanin w Europie. W swojej ofercie posiadamy asortyment mający zastosowanie w wielu segmentach użytkowych. Zajmujemy się produkcją tkanin mundurowych dla armii, policji czy straży pożarnej oraz tkanin na odzież ochronną. Uznaniem cieszą się również nasze tkaniny odzieżowe, pościelowe oraz konfekcja pościelowa i stołowa. Andropol S.A. jest znany przede wszystkim jako lider w produkcji tkanin mundurowych dla polskiego wojska, policji, straży granicznej, straży pożarnej oraz dla militarnych odbiorców zagranicznych. Tkaniny produkowane przez Andropol muszą nie tylko spełniać najwyższe standardy jakości, określane według kryteriów MON, MSW i NATO, ale także sprawdzać się w szczególnych warunkach bojowych. Wyjątkowe parametry tkanin osiągnięto dzięki nowoczesnym technologiom produkcji i stosowaniu profesjonalnych środków chemicznych.

W skład firmy Andropol wchodzą dwa zakłady produkcyjne: tkalnia w Andrychowie i wykończalnia tkanin w Białymstoku.

Andropol S.A. jako jeden z nielicznych zakładów na świecie oferuje tkaniny barwione oraz drukowane barwnikami kadziowymi i zawiesinowo kadziowymi, charakteryzującymi się bardzo wysokimi trwałościami wybarwień. Ważnym segmentem produkcji są tkaniny pościelowe, hotelowe i restauracyjne, bielone, barwione oraz drukowane – przeznaczone do prania przemysłowego. Dodatkowo Andropol S.A. to producent tkanin i konfekcji pościelowej do użytku domowego.

Gwarantem najwyższej jakości produkcji, jej stabilności i powtarzalności jest wdrożony, zintegrowany system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, zgodny z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Wyroby Andropol S.A. posiadają również certyfikat OEKO-TEX® Stdandard 100. Nasze produkty to połączenie tradycji, innowacyjności oraz jakości.

 

MARKI ANDROPOL S.A.

Andropol S.A. produkuje tkaniny wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Spektrum naszej produkcji obejmuje pięć marek promowanych przez Andropol.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH SKLEPU POD ADRESEM WWW.POSCIELANDROPOL.PL PROWADZONEGO PRZEZ ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ANDRYCHOWIE

 

Niniejszy dokument zawiera informacje o tym w jaki sposób ANDROPOL S.A. z siedzibą w Andrychowie przetwarza dane osobowe osób odwiedzających stronę sklepu, będących usługobiorcami – tj. osobami korzystającymi z usług elektronicznych dostępnych na stronie sklepu, w tym kupujących oraz ich przedstawicieli).

 

A. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ SKLEPU POD ADRESEM POSCIELANDROPOL.PL BĘDĄCYCH USŁUGOBIORCAMI (OSOBAMI KORZYSTAJĄCYMI Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH DOSTĘPNYCH NA STRONIE SKLEPU)

 

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:

 

   I. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej również jako „administrator”, „my” lub „nas”) jest spółka ANDROPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie (34-120) przy ul. Krakowskiej 83, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000109997, NIP: 5510007736, REGON: 071000677, o kapitale zakładowym w wysokości 10.163.784,00 zł (wpłaconym w całości), dane kontaktowe: ul. Krakowska 83, 34 – 120 Andrychów, adres e-mail: rodo@andropol.pl , nr telefonu: (+48) 85 87 72 101.

 

   II. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 1. w celach niezbędnych do zawarcia i wykonania zawartych z Tobą za pośrednictwem naszego sklepu (www.poscielandropol.pl) umowy o świadczenie usług elektronicznych, tj. usług: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter, oraz umowy sprzedaży towaru, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym m.in. obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych oraz obowiązków archiwizowania (przechowywania) danych osobowych;
 3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. dla celów marketingu bezpośredniego, w ramach którego możemy wysyłać Ci informacje handlowe w formie wiadomości mailowych, obejmujących informacje o naszych produktach, usługach i promocjach, pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych w takiej formie i używania przez nas telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu umożliwienia przesyłania określonych wyżej informacji handlowych w formie wiadomości mailowych;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów.

 

   III. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

 

Odbiorcami Twoich danych osobowych są:

 1. podmiot świadczący dla nas usługi księgowo – rozliczeniowe (Spółdzielnia COTTON-TECH z siedzibą w Andrychowie, adres: ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów);
 2. operatorzy pocztowi (Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, 00 – 940, ul. Rodziny Hiszpańskich 8) i kurierzy (DPD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, 02 – 274, ul. Mineralna 5; INPOST PACZKOMATY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: Kraków, 30 – 727, ul. Pana Tadeusza 4; INPOST Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: Kraków, 30 – 727, ul. Pana Tadeusza 4);
 3. hostingodawca serwera, na którym znajduje się nasz serwis www.poscielandropol.pl (cyber_Folks S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań),
 4. hostingodawca naszej poczty e-mail (Domena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 119, 85-022 Bydgoszcz);
 5. podmiot świadczący nam usługi informatyczne (BIACOM Piotr Kułakowski, adres: ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok).

 

   IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

 

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do państwa trzeciego.

 

   V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z zawarciem i wykonywaniem umów o świadczenie usług elektronicznych, tj. usług: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter, oraz sprzedaży towaru, a w zakresie danych co do których obowiązujące przepisy prawa nakazują ich przechowywanie przez dłuższy okres czasu – do upływu tego okresu. Taki dłuższy okres czasu określony jest np. dla dowodów księgowych dotyczących umów handlowych, które zgodnie z ustawą o rachunkowości przechowywane są przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

 

W przypadku Twoich danych osobowych przetwarzanych dla celów marketingu bezpośredniego – Twoje dane osobowe będą przetwarzane w takim celu do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu lub ustania celu przetwarzania (zaprzestania przez nas podejmowania działań w ramach takiego marketingu bezpośredniego) – w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

 

      VI. TWOJE PRAWA

 

Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz prawo do przenoszenia Twoich danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO).

 

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

 

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla celów marketingu bezpośredniego, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

 

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.

 

  VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

   VIII. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podanie Twoich danych osobowych dla celu zawarcia i realizacji umowy jest wymogiem umownym, tzn. odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie umów o świadczenie usług elektronicznych, w tym ewentualnej sprzedaży towaru, lub wykonanie takich umów. W pozostałym zakresie (tj. na potrzeby marketingu bezpośredniego) podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne, jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje handlowe.

 

   IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

 

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. 

 

B. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ SKLEPU POD ADRESEM POSCIELANDROPOL.PL BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USŁUGOBIORCÓW (OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH DOSTĘPNYCH NA STRONIE SKLEPU)

 

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:

 

   I. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej również jako „administrator”, „my” lub „nas”) jest spółka ANDROPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie (34-120) przy ul. Krakowskiej 83, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000109997, NIP: 5510007736, REGON: 071000677, o kapitale zakładowym w wysokości 10.163.784,00 zł (wpłaconym w całości), dane kontaktowe: ul. Krakowska 83, 34 – 120 Andrychów, adres e-mail: rodo@andropol.pl , nr telefonu: (+48) 85 87 72 101.

 

   II. ŹRÓDŁO POZYSKANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

Twoje dane osobowe obejmujące dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, reprezentowany podmiot), dane adresowe i dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) zostały nam udostępnione przez usługobiorcę naszego sklepu, którego jesteś przedstawicielem, a w zakresie danych ujawnianych w publicznie dostępnych rejestrach (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) pochodzą one również z tych rejestrów, o ile pozyskanie danych z tych rejestrów okaże się potrzebne w celu świadczenia przez nas usług elektronicznych na rzecz wskazanego wyżej usługobiorcy.

 

   III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora i wskazanego w pkt II. powyżej usługobiorcę naszego sklepu (www.poscielandropol.pl), którego jesteś przedstawicielem, stanowiących doprowadzenie do zawarcia oraz wykonania umów o świadczenie usług elektronicznych, tj. usług: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter, oraz ewentualnej umowy sprzedaży towaru, zawartych z tym usługobiorcą za pośrednictwem naszego sklepu;
 2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym m.in. obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych oraz obowiązków archiwizowania (przechowywania) danych osobowych;
 3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. dla celów marketingu bezpośredniego, w ramach którego możemy wysyłać Ci informacje handlowe w formie wiadomości mailowych, obejmujących informacje o naszych produktach, usługach i promocjach, pod warunkiem wrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych w takiej formie i używania przez nas telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu umożliwienia przesyłania określonych wyżej informacji handlowych w formie wiadomości mailowych;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów.

 

   IV. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

 

Odbiorcami Twoich danych osobowych są:

 1. podmiot świadczący dla nas usługi księgowo – rozliczeniowe (Spółdzielnia COTTON-TECH z siedzibą w Andrychowie, adres: ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów);
 2. operatorzy pocztowi (Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, 00 – 940, ul. Rodziny Hiszpańskich 8) i kurierzy (DPD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, 02 – 274, ul. Mineralna 5; INPOST PACZKOMATY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: Kraków, 30 – 727, ul. Pana Tadeusza 4; INPOST Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: Kraków, 30 – 727, ul. Pana Tadeusza 4);
 3. hostingodawca serwera, na którym znajduje się nasz serwis www.poscielandropol.pl (cyber_Folks S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań),
 4. hostingodawca naszej poczty e-mail (Domena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 119, 85-022 Bydgoszcz);
 5. podmiot świadczący nam usługi informatyczne (BIACOM Piotr Kułakowski, adres: ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok).

 

   V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

 

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do państwa trzeciego.

 

   VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z zawarciem i wykonywaniem umów o świadczenie usług elektronicznych, tj. usług: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter, oraz sprzedaży towaru, zawartych z usługobiorcą wskazanym w pkt II powyżej, a w zakresie danych co do których obowiązujące przepisy prawa nakazują ich przechowywanie przez dłuższy okres czasu – do upływu tego okresu. Taki dłuższy okres czasu określony jest np. dla dowodów księgowych dotyczących umów handlowych, które zgodnie z ustawą o rachunkowości przechowywane są przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

 

W przypadku Twoich danych osobowych przetwarzanych dla celów marketingu bezpośredniego – Twoje dane osobowe będą przetwarzane w takim celu do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu lub ustania celu przetwarzania (zaprzestania przez nas podejmowania działań w ramach takiego marketingu bezpośredniego) – w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

 

   VII. TWOJE PRAWA

 

Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO).

 

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu doprowadzenia do zawarcia oraz wykonania umów o świadczenie usług elektronicznych, tj. usług: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter, oraz sprzedaży towaru, zawartych z usługobiorcą wskazanym w pkt II powyżej, bądź w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

 

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla celów marketingu bezpośredniego, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

 

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.

 

   VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

   IX. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podanie Twoich danych osobowych dla celu zawarcia i realizacji umowy jest wymogiem umownym, tzn. odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie z usługobiorcą wskazanym w pkt II powyżej umów o świadczenie usług elektronicznych i ewentualnej sprzedaży towaru lub wykonanie takich umów. W pozostałym zakresie (tj. na potrzeby marketingu bezpośredniego) podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne, jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje handlowe.

 

   X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

 

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

   C. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTYWANIEM PLIKÓW COOKIES.

 

Niezależnie od zawartych powyżej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych, strona naszego sklepu (www.poscielandropol.pl), podobnie jak inne strony internetowe, wykorzystuje również pliki cookies, o czym każdy użytkownik sklepu jest informowany przy pierwszej wizycie na stronie naszego sklepu. Szczegółowe informacje w tym zakresie, m.in. o podstawach prawnych, rodzajach i celach wykorzystywania plików cookies zawarte są w „Polityce prywatności” dostępnej https://poscielandropol.pl/#polityka-prywatnosci

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU POD ADRESEM WWW.POSCIELANDROPOL.PL PROWADZONEGO PRZEZ ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ANDRYCHOWIE

 

Spółka ANDROPOL S.A. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników sklepu (serwisu) dostępnego pod adresem: www.poscielandropol.pl . Niniejszy dokument służy przedstawieniu sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich informacji o użytkownikach powyższego sklepu. Zapewniamy, że wszelkie informacje dotyczące użytkowników korzystających z naszego sklepu są przez nas wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Strona internetowa naszego sklepu została zaszyfrowana poprzez zastosowanie certyfikatu SSL, który służy potwierdzeniu właściciela danej strony oraz szyfrowaniu komunikacji między przeglądarką internetową użytkownika a serwerem.

 

I. Gromadzenie informacji o użytkownikach

Z wyjątkiem danych przekazywanych nam przez użytkowników z związku z korzystaniem z naszym usług elektronicznych takich jak Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter, za pośrednictwem serwisu nie gromadzimy żadnych innych danych umożliwiających nam bezpośrednią identyfikację poszczególnych użytkowników serwisu. Do celów administrowania serwisem w dziennikach logów gromadzone są informacje o osobach odwiedzających nasz serwis. Informacje te nie są wykorzystywane w żadnym innym celu. Nie zabiegamy ani nie podejmujemy żadnych działań mających na celu identyfikację osób odwiedzających serwis.

 

Podobnie jak w przypadku większości serwisów WWW, nasz serwis przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. W plikach logów naszego serwera WWW są przechowywane następujące informacje:

 1. publiczny adres IP komputera, z którego zostało wysłane zapytanie (w niektórych przypadkach może to być bezpośrednio komputer osoby odwiedzającej serwis)
 2. nazwa stacji osoby odwiedzającej serwis (identyfikacja przez protokół http, o ile jest możliwa)
 3. czas nadejścia zapytania
 4. pierwszy wiersz żądania HTTP
 5. kod odpowiedzi HTTP
 6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów
 7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez osobę odwiedzającą serwis (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony naszego serwisu nastąpiło przez odnośnik
 8. informacje o przeglądarce, z której korzysta osoba odwiedzająca serwis
 9. informacje o ewentualnych błędach, jakie wystąpiły przy realizacji zapytania HTTP

 

Powyższe informacje nie są przypisywane do konkretnych osób odwiedzających nasz serwis. Dla zapewnienia i usprawniania działania naszego serwisu sporadycznie analizujemy informacje zawarte w plikach z logami np. w celu ustalenia stron serwisu, które są odwiedzane najczęściej, czy zlokalizowania ewentualnych błędów serwisu.

 

II. Zarządzanie plikami cookies (wyrażanie zgody na cookies)

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwis w urządzeniu końcowym użytkownika, którą serwis może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia.

 

Część plików cookies są tzw. cookies (plikami) „sesyjnymi”, co oznacza, że są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, wyłączeniu naszego serwisu, lub wyczyszczeniu tych danych w przeglądarce (zakończeniu sesji, w ramach której nastąpiło odwiedzenie naszego serwisu). Inne pliki cookies, tzw. cookies (pliki) „stałe”, zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez dłuższy czas, zdefiniowany w ich treści. W przypadku cookies „stałych” informacje o okresie przechowywania danego pliku cookie można znaleźć w dalszej treści niniejszej polityki prywatności, jak również na liście ustawień plików cookies w przeglądarce internetowej użytkownika.

 

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 1. w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu (m.in. poruszanie się po stronach serwisu, uzyskanie dostępu do zabezpieczonych części serwisu) i zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z naszego serwisu (ochrona przed spamem)
 2. w celach funkcjonalnych, tj. umożliwiających zapisanie wybranych przez użytkownika indywidualnych ustawień w zakresie interfejsu naszego serwisu umożliwiającego przeglądanie naszych produktów
 3. w celach analitycznych i wydajnościowych, tj. tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu (np. które podstrony są najczęściej odwiedzane), co umożliwia nam ulepszanie jego zawartości i usprawnianie działania serwisu
 4. w celach marketingowych, tj. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań, w zależności od odwiedzin serwisu, a także poprzez działania remarketingowe z użyciem tzw. plików cookies stron trzecich.

Nasz serwis wykorzystuje panel do zarządzania plikami cookies. Panel wykorzystywany jest w celu uzyskania skutecznej zgody użytkownika na wszystkie pliki cookies, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymagają uprzedniego uzyskania zgody.

Powyższy panel zarządzania plikami cookie jest wyświetlany w formie interaktywnego interfejsu zaraz po wejściu użytkownika na stronę serwisu. Za jego pomocą użytkownik może wyrazić zgodę na wszystkie albo niektóre pliki cookies albo odmówić zgody na jakiekolwiek pliki cookies wymagające zgody – dokonanie odpowiedniego wyboru następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola/właściwych pól. Dzięki temu wszystkie pliki cookies wymagające uprzedniej zgody są ładowane tylko wtedy, gdy dany użytkownik wyrazi na to uprzednią zgodę – domyślnie pliki te nie są zapisywane. Decyzje użytkownika (udzielona zgoda albo jej brak) mogą być następnie modyfikowane w dowolnym momencie, w tym poprzez wycofanie wszystkich zgód jakie zostały udzielone. Zmiana lub wycofanie zgód również następuje za pomocą powyższego panelu zarządzania plikami cookies, który pozostaje stale dostępny dla użytkownika.

Prawny obowiązek uzyskania uprzedniej zgody użytkownika na stosowanie plików cookies dotyczy jedynie plików cookies, które nie są niezbędne dla prawidłowego działania serwisu. Pliki cookies niezbędne dla prawidłowego działania naszego serwisu nie są objęte powyższą zgodą.

 

Oprócz tzw. własnych plików cookies, w serwisie mogą być wykorzystywane tzw. pliki cookies stron trzecich (ang. third party cookies). Ich celem jest zapewnienie w serwisie lub za jego pośrednictwem, treści pochodzących od stron trzecich lub realizacja funkcji analitycznych (np. treści reklamowych lub analityki strony serwisu). Takie strony trzecie mogą rozpoznać urządzenie użytkownika, gdy przy jego wykorzystaniu odwiedza on serwis, jak również, gdy przy jego wykorzystaniu odwiedza inne strony internetowe, których administratorzy współpracują z tymi podmiotami trzecimi. Pliki te mogą być również wykorzystane do tworzenia profili użytkowników i na tej podstawie prezentowania bardziej trafnych lub odpowiadających profilowi treści marketingowych na innych stronach, unikania ponownego pojawiania się tych samych treści, a także do celu mierzenia efektywność kampanii marketingowych.

 

Co do zasady dane osobowe użytkowników podejmujących decyzje (udzielających zgody albo odmawiających jej udzielenia) nie są przetwarzane – nie jesteśmy w stanie na ich podstawie ustalić tożsamości użytkownika, natomiast możliwe jest ustalenie m.in. unikatowego oznaczenia udzielonej zgody, jej treści czy daty jej udzielenia. Zgoda ma charakter całkowicie dobrowolny, a jej nieudzielenie nie uniemożliwia korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu tych danych dostępne są w treści niniejszej polityki prywatności.

Dodatkowo, zmiana ustawień zezwalania na zapisywanie i przechowywanie plików cookies jest możliwa również poprzez konfigurację ustawień w konkretnej przeglądarce internetowej, np. (linki poniżej):

Zwracamy jednak uwagę, że w pewnych przypadkach uniemożliwienie zapisywania i przechowywania plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z serwisu.

 

III. Wykorzystywanie plików cookies

 

W naszym serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 1. własne pliki cookies,
 2. pliki cookies podmiotów trzecich – gromadzone przez zewnętrzne narzędzia wykorzystywane przez nasz serwis, tj.:a)narzędzie google analytics (narzędzie dostarczane przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia – dalej również jako „Google”) – za pomocą tego narzędzia nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z tego narzędzia. W zakresie gromadzenia powyższych informacji dostawca narzędzia działa na nasze zlecenie jako podmiot przetwarzający. Informacje zebrane przez to narzędzie są przechowywane przez okres 2 miesięcy, a następnie podlegają usunięciu. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookies, do których dostęp posiada jednak również podmiot trzeci tj. wskazany wyżej dostawca tego narzędzia (o czym dalej).

 

Informacje zapisywane w plikach cookies związanych z działaniem tego narzędzia, dotyczące sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika są jednak z reguły przekazywane na serwery Google, gdzie są zapisywane i dalej przetwarzane. Narzędzie zostało skonfigurowane w ten sposób, że nie udostępnia danych identyfikacyjnych poszczególnych użytkowników (adresy IP urządzeń podlegają skróceniu o ostatnie cyfry). Może to jednak prowadzić do przekazywania informacji na serwery Google LLC, spółki z siedzibą w USA, gdzie może dojść do dalszego przetwarzania informacji. W celu uzyskania więcej informacji prosimy o zapoznanie się z informacjami udostępnianymi przez Google, dostępnymi tutaj:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

 

W przypadku przekazywania danych do USA Google LLC przystąpił do programu EU-US Data Privacy Framework (DPF), zapewniającego zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

 

Pliki cookies związane z działem tego narzędzia są instalowane i odczytywane jedynie na podstawie uprzedniej zgody użytkownika – w przypadku niewyrażenia takiej zgody pliki cookies nie są zapisywane, a użytkownik zachowuje możliwość korzystania z naszego serwisu.

 

Dodatkowo, możliwe jest zablokowanie tego narzędzia przez użytkownika – więcej szczegółów tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

Możliwe jest również zrezygnowanie z reklam dostarczanych przez Google – więcej szczegółów tutaj:

https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155764?hl=pl&visit_id=638375443440631053-3725388830&rd=1

 

 1. narzędzie Meta Pixel, dawniej Facebook Pixel (narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland – dalej również jako „Meta”) – za pomocą tego narzędzia mierzymy skuteczność naszych treści marketingowych w oparciu o analizę działań podejmowanych w naszym serwisie przez użytkowników. Zgromadzone informacje wykorzystujemy np. do emisji treści marketingowych we właściwej grupie odbiorców, tworzenia takich grup, jak również analizowania skuteczności naszych kampanii marketingowych zarówno za pośrednictwem narzędzi Facebook, jak i w naszym serwisie.

 

Meta jest współadministratorem danych osobowych w ramach wspólnego przetwarzania danych obejmującego gromadzenie danych osobowych. Dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Meta pozostaje już jednak poza naszą kontrolą i nie jest objęte współadministrowaniem danych. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookies, do których dostęp posiada jednak również podmiot trzeci tj. wskazany wyżej dostawca tego narzędzia (o czym dalej).

 

W związku z korzystaniem z tego narzędzia dane są jednak również gromadzone i przetwarzane przez Meta, w związku z czym możliwe jest ich powiązanie z innymi informacjami o użytkowniku przetwarzanymi przez Meta, który może je wykorzystywać dalej do własnych celów reklamowych zgodnie ze swoimi wytycznymi dot. wykorzystywania danych osobowych. W celu uzyskania więcej informacji prosimy o zapoznanie się z informacjami udostępnianymi przez Meta, dostępnymi tutaj:

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

 

W związku z powyższym dane mogą być również przekazywane do USA. W przypadku przekazywania danych do USA Meta Platforms, Inc. przystąpił do programu EU-US Data Privacy Framework (DPF), zapewniającego zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

 

Pliki cookies związane z działem tego narzędzia są instalowane i odczytywane jedynie na podstawie uprzedniej zgody użytkownika – w przypadku niewyrażenia takiej zgody pliki cookies nie są zapisywane, a użytkownik zachowuje możliwość korzystania z naszego serwisu.

 

Możliwe jest również zrezygnowanie z reklam dostarczanych przez Meta – więcej szczegółów tutaj:

https://www.facebook.com/help/1241090626576242?helpref=faq_content

 

W naszym serwisie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 

Nazwa pliku cookie Czas przechowywania Rodzaj pliku cookie Cel wykorzystywania
PHPSESSID Sesyjny (do
zamknięcia przeglądarki)
Plik własny serwisu poscielandropol.pl Plik przechowywany w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu (m.in. poruszanie się po stronach serwisu, uzyskanie dostępu do zabezpieczonych części serwisu). Plik niezbędny do prawidłowego dziania serwisu.
__Secure-ENID 1 rok Plik cookie strony trzeciej (.google.com) Plik wykorzystywany przez Google do personalizowania reklam w swoich witrynach, w tym wyszukiwarce google. Główny reklamowy plik Google oznaczany jest jako „id” i zapisywane w przeglądarce jako „doubleclick.net”.
SOCS 13 miesięcy Plik cookie strony trzeciej (.google.com) Plik używany przez Google w celu zapisywania informacji o decyzji użytkownika dotyczącej używania plików cookies.
CONSENT 2 lata Plik cookie strony trzeciej (.google.com) Plik używany przez Google w celu zapisywania informacji o decyzji użytkownika dotyczącej używania plików cookies.
AEC 6 miesięcy Plik cookie strony trzeciej (.google.com) Plik używany przez Google w celu ochrony przed spamem, oszustwami i nadużyciami.
DV 10 minut Plik cookie strony trzeciej (.google.com) Plik używany przez Google o charakterze marketingowym.
_gid 24 godziny Google Analytics Pliki wykorzystywane w ramach narzędzia Google Analytics do przechowywania ogólnych informacji takich jak czas odwiedzenia serwisu, czy przeglądane przez użytkownika podstrony. Te informacje umożliwiają nam stałe ulepszanie naszego serwisu
_ga_<container-id> 2 lata Google Analytics
_ga 2 lata Google Analytics
_gcl_au 3 miesiące Google Analytics
_gat_gtag_UA_<container-id> 1 minuta Google Analytics
_fbp 4 miesiące Meta Pixel (dawniej Facebook Pixel) Plik wykorzystywany przez nas w ramach narzędzia Meta Pixel (dawniej Facebook Pixel) do wyświetlania spersonalizowanych reklam na platformie Facebook.

Plik wykorzystywany również przez Meta Platforms (Facebooka) dla własnych celów reklamowych.

arexworks_products_mode_view 1 miesiąc Plik własny serwisu poscielandropol.pl Pliki o charakterze funkcjonalnym, wykorzystywane w celu zapisywania wybranych przez użytkownika indywidualnych ustawień w zakresie interfejsu naszego serwisu – odpowiadają za zapisanie ustawień sposobu wyświetlania produktów prezentowanych w serwisie (wyświetlanie w formie listy albo w formie kafelków)
arexworks_products_grid_per_page 1 miesiąc Plik własny serwisu poscielandropol.pl Pliki o charakterze funkcjonalnym, wykorzystywane w celu zapisywania wybranych przez użytkownika indywidualnych ustawień w zakresie interfejsu naszego serwisu – odpowiadają za zapisanie ustawień sposobu wyświetlania produktów prezentowanych w serwisie (wyświetlanie w formie listy albo w formie kafelków)
arexworks_products_list_per_page 1 miesiąc Plik własny serwisu poscielandropol.pl  Pliki o charakterze funkcjonalnym, wykorzystywane w celu zapisywania wybranych przez użytkownika indywidualnych ustawień w zakresie interfejsu naszego serwisu – odpowiadają za zapisanie ustawień sposobu wyświetlania produktów prezentowanych w serwisie (wyświetlanie w formie listy albo w formie kafelków)

 

IV. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

W zakresie w jakim wskazane wyżej w niniejszej polityce prywatności informacje (zawarte w logach systemowych lub plikach cookies) umożliwiałyby zidentyfikowanie użytkownika serwisu i tym samym stanowiły dane osobowe, w uzupełnieniu pozostałych informacji zawartych w niniejszej polityce, informujemy dodatkowo, że administratorem takich danych osobowych użytkowników serwisu jest spółka ANDROPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie (34-120) przy ul. Krakowskiej 83, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000109997, NIP: 5510007736, REGON: 071000677, o kapitale zakładowym w wysokości 10.163.784,00 zł (wpłaconym w całości), dane kontaktowe: ul. Krakowska 83, 34 – 120 Andrychów, adres e-mail: rodo@andropol.pl , nr telefonu: (+48) 85 87 72 101, dalej również jako „administrator”, „my” lub „nas”, z wyłączeniem danych osobowych gromadzonych przy użyciu narzędzia Meta Pixel (dawniej Facebook Pixel), gdzie w zakresie obejmującym gromadzenie danych osobowych współadministratorem danych osobowych wraz z nami pozostaje również Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland.

 

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 1. w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu i zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z serwisu, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. w celach analitycznych i wydajnościowych, oraz w celach marketingowych, na podstawie zgody użytkownika (jedynie w przypadku jej udzielenia), tj. na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów.

 

Dane osobowe mogą być udostępniane:

 1. dostawcom oprogramowania wskazanego w treści niniejszej polityki, tj. programu Google Analytics – Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia, oraz programu Meta (Facebook) Pixel – Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland – w przypadku wyrażenia przez użytkownika dobrowolnej zgody,
 2. hostingodawcy naszej poczty e-mail (Domena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 119, 85-022 Bydgoszcz) – w przypadku możliwości i konieczności wysłania do użytkownika jakiejkolwiek korespondencji elektronicznej,
 3. hostingodawcy serwera, na którym znajduje się nasz serwer poscielandropol.pl (cyber_Folks S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań),
 4. operatorom pocztowym (Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, 00 – 940, ul. Rodziny Hiszpańskich 8) – w przypadku możliwości i konieczności wysłania do użytkownika jakiejkolwiek korespondencji pisemnej,
 5. podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne (BIACOM Piotr Kułakowski, adres: ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok) – w przypadku konieczności skorzystania z takich usług.

 

Wszelkie dane osobowe przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, są przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

 

Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez nas w oparciu o realizowanie prawnie uzasadnionych interesów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, są przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

 

Dane osobowe zostaną ponadto usunięte, gdy nie będą już dłużej wymagane do celu, w jakim zostały zgromadzone.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które dotyczą takiej osoby,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO)
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO)
 5. w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą – wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO
 6. w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia swoich danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO).

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w niniejszej polityce.

 

Ponadto, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzanie przez nas jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Za pośrednictwem serwisu gromadzone są dane osobowe użytkowników w przypadku skorzystania przez użytkownika z usług elektronicznych takich jak Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter. W takim przypadku gromadzimy powyższe dane osobowe oraz przetwarzamy je zgodnie z informacjami wskazanymi w treści informacji o przetwarzaniu danych dostępnych https://poscielandropol.pl/#klauzule-informacyjne-rodo te dane osobowe nie są zapisywane w ramach plików cookies i  logów systemowych, ani nie dokonujemy żadnych działań w celu ich zestawienia.

 

V. Odnośniki do innych stron

 

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. W przypadku przejścia na inne strony WWW, w każdym przypadku zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takiej strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu internetowego (sklepu) pod adresem www.poscielandropol.pl

 

VI. Zmiany

 

W każdym przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu.

Firma kurierska „DPD”

– wpłata na konto bankowe -15,00 zł brutto

– wysyłka za pobraniem – 20,00 zł brutto

 

Kurier InPost

– wpłata na konto bankowe -11,00 zł brutto

– wysyłka za pobraniem – 13,00 zł brutto

 

DOSTAWA GRATIS:

Przy zamówieniu od 300zł

Formy płatności:

– Szybkie płatności internetowe PayU

– Przedpłata na konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA  S.A. 30 1090 1740 0000 0001 1338 1331

– Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem).

Ta wiadomość zniknie za 20 s
Ajax Loading