Regulamin - Sklep internetowy Andropol

Regulamin sklepu internetowego www.poscielandropol.pl

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.poscielandropol.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową następujących towarów: konfekcja pościelowa, prześcieradła, narzuty, koce, szlafroki, ręczniki, poduszki, kołdry i inne.

Oferta prezentowana w katalogu wysyłkowym oraz na witrynie internetowej www.poscielandropol.pl ważna jest do wyczerpania zapasów.

2. Właścicielem sklepu www.poscielandropol.pl jest:
„Andropol” S.A.
Krakowskiej 83
34-120 Andrychów

Siedziba handlowa:
„Andropol” S.A.
Przędzalniana 8
15-688 Białystok
rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000109997;
NIP 551-000-77-36, REGON  071000677;

Kontakt:
E: SWEETHOME@ANDROPOL.PL
T: 85/877 21 38 lub T: 85/877 21 21.

 1. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Kupującym, musi być osobą fizyczną pełnoletnią lub Firmą.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.poscielandropol.pl składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym www.poscielandropol.pl dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy, zasady ochrony danych osobowych Kupującego oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę www.poscielandropol.pl Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie internetowym www.poscielandropol.pl są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 5. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym www.poscielandropol.pl

7.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

7.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Kupującego – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji – „Zarejestruj się”, (2) kliknięciu pola „Akceptuj”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (miasto, kod pocztowy, kraj, ulica, numer ulicy, numer mieszkania), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz hasło. W wypadku Kupujących niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

7.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do „Andropol” S.A., w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@andropol.pl lub też pisemnie na adres: „Andropol” S.A., ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok z dopiskiem Dział Marketingu.

7.1.2. Formularz Zamówienia – Realizacja Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zatwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

7.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia – Realizacja Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.

7.1.3. Newsletter (sms, e-mail)– do newslettera można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

7.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w tym celu wystarczy przesłać zawiadomienie w formie tekstowej na adres e-mail: marketing@andropol.pl albo listem do przedsiębiorstwa na adres Andropol S.A. ul. Przędzalniana 8 15-688 Białystok z dopiskiem Dział Marketingu.

7.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Kupujący: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768. Rzeczywisty kolor konfekcji może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach. zależy to od indywidualnych ustawień monitora.

7.3. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej „Andropol” S.A. oraz osób trzecich. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. „Andropol” S.A.  obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7.4. WYSTAWIANIE FAKTUR – W związku ze zmianami które ustawowo Zgodnie z art. 28 pkt 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), ustawa ta wchodzi w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 21 i 24, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. dotyczącym wystawiania faktur do zawieranych transakcji zakupowych.

Jeżeli dokonując zakupu na stronach naszego sklepu www.e-sweethome.pl, bądź www.andropol.eu chcesz za ten zakup otrzymać fakturę na dane firmowe, podczas składania zamówienia kliknij: CHCĘ FAKTURĘ i podaj NIP oraz dane firmy. Jeżeli nie podasz danych firmowych do faktury (w tym NIP’u) podczas składania zamówienia, to z dniem 1 stycznia 2020 nie będziemy mogli wystawić faktury na dane firmowe w późniejszym terminie.

 1. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez system automatycznie, a realizacja zamówienia rozpoczyna się w ciągu 24 godzin, zaś przy zamówieniach złożonych w dni wolne od pracy w ciągu 48 godzin.
 2. Czas realizacji zamówienia w przypadku przedpłaty jest to czas, który upływa od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Andropol S.A. do dnia wysłania przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej „DPD”, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji, jest realizowane po skompletowaniu całości towaru. Czas realizacji zamówienia w przypadku zamówień realizowanych za pobraniem jest to czas od momentu potwierdzenia zamówienia przez system do momentu wysłania przesyłki. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych. Nie wysyłamy przesyłek poza granice kraju.
 3. Zamówienia na towary lub kolekcje limitowane z powodu ograniczonej ilości towarów, złożone po wyczerpaniu zapasów, nie będą mogły być zrealizowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez pracownika sklepu www.e-sweethome.pl, www.andropol.eu. Kupującemu przysługuje w takiej sytuacji możliwość anulowania zamówienia.
 4. Formy płatności:

– Przedpłata na konto bankowe:

Numer konta: SANTANDER BANK POLSKA  S.A. 30 1090 1740 0000 0001 1338 1331

– Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem).

 1. Koszty wysyłki:

Firma kurierska „DPD”

– wpłata na konto bankowe -15,00 zł brutto

– wysyłka za pobraniem – 20,00 zł brutto

Kurier INPOST

– wpłata na konto bankowe -11,00 zł brutto

– wysyłka za pobraniem – 13,00 zł brutto

 1. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
 2. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem. Sprawdzenie zawartości przesyłki powinno nastąpić w obecności kuriera.

W przypadku niezgodności ilościowej, bądź rzeczy uszkodzonych w trakcie transportu, należy spisać protokół reklamacyjny. Reklamacje w terminie późniejszym nie będą uznawane.

 1. Zwrot towaru lub reklamacja następuje na adres: „Andropol” S.A., Sweet Home ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok.
 1. Odstąpienie od umowy

16.1. Kupujący będący konsumentem dokonujący zakupów w sklepie internetowym www.poscielandropol.pl który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając SPRZEDAWCY stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni) od dnia odbioru przesyłki. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia w którym Kupujący objął w posiadanie towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli reklamacja dotycząca niezgodności towaru z umową została uznana, na „Andropol” S.A. ciąży obowiązek zwrotu kosztów przesłania towaru. W wypadku, gdy reklamacja zostanie odrzucona – koszty wysyłki pokrywa kupujący.

16.2. Odstąpienie od umowy wymaga od Kupującego złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w ust. 16.1. oraz zwrotu towaru.

Kupujący może skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy:

– wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy: „Andropol” S.A, Sweet Home ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok;

– przez złożenie oświadczenia na adres e-mail: SWEETHOME@ANDROPOL.PL

– przy składaniu oświadczenia można skorzystać ze WZORU ODSTĄPIENIA OD UMOWY – (plik do pobrania u dołu strony) .pdf

16.3. „Andropol” S.A. przesyła na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy;

16.4. „Andropol” S.A. zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia towaru do Kupującego) w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

16.5. Kupujący zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

16.6. „Andropol” S.A. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

16.7. „Andropol” S.A. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

16.8. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar „Andropol” S.A., jednak nie później niż czternaście dni (14 dni) od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

16.9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 1. Reklamacje

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Aby proces składania i rozpatrywania reklamacji przebiegał sprawnie i z dbałością o dobra klienta, prosimy o postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami *.

Procedura składania reklamacji:

– wypełniony FORMULARZ REKLAMACJI (plik do pobrania u dołu strony) .pdf prosimy umieścić wewnątrz przesyłki;

– do złożenia reklamacji potrzebny jest oryginalny dowód zakupu;

– przesyłka (jej zapakowanie) powinna zapewnić bezpieczny transport towaru, najlepsze będzie użycie opakowania oryginalnego;

– czas przewidziany na rozpatrzenie reklamacji to maksymalnie 14 dni;

– jeżeli reklamacja dotycząca niezgodności towaru z umową została uznana, na „Andropol” S.A. ciąży obowiązek zwrotu kosztów przesłania towaru. W wypadku, gdy reklamacja zostanie odrzucona – koszty wysyłki pokrywa kupujący;

– adres do wysyłki reklamowanego towaru:

„Andropol” S.A.

Sweet Home

Przędzalniana 8

15-688 Białystok

Jeżeli reklamacja ostanie uznana kupujący ma do wyboru uprawnienia, które są w zasadzie równorzędne: obniżenie ceny, odstąpienie od umowy, wymiana towaru na wolny od wad lub naprawa. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli sprzedany towar ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie.  Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

* Jeśli wystąpił problem z produktem kupionym w sklepie internetowym Sweet Home i nie udało Ci się rozstrzygnąć reklamacji w  naszej firmie, Andropol S.A., możesz ją zgłosić w systemie internetowego rozstrzygania sporów UE („Platforma ODR”).

Platforma ODR oferuje konsumentom i sprzedawcom z UE możliwość osiągnięcia pozasądowego porozumienia dotyczącego reklamacji produktów kupionych online. Ta prosta w obsłudze, interaktywna witryna internetowa jest dostępna bezpłatnie we wszystkich oficjalnych językach UE. Platforma umożliwia konsumentom i sprzedawcom znalezienie organu rozstrzygającego, a następnie osiągnięcie porozumienia w sprawie reklamacji. Platforma ODR jest dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/odr.

 1. Na życzenie naszych klientów wystawiamy faktury VAT z zastrzeżeniem pkt. 7.4 . Na fakturze umieszczane są dane w takiej formie, w jakiej zostaną wpisane przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru.
 3. Rzeczywisty wygląd towaru sprzedawanego za pośrednictwem sklepu internetowego www.e-sweethome.pl, www.andropol.eu może nieznacznie różnić się od oferty przedstawionej na zdjęciach umieszczonych w witrynie internetowej. W związku z powyższym reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.
 4. „Andropol” S.A. zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.
 5. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 6. Tolerancja rozmiarowa konfekcji pościelowej wynosi +/-3%
 7. Konfekcja sprzedawana przez firmę „Andropol” S.A. jest w następujących rozmiarach:

– Poszwa 140 cm ±3 x 200 cm ±3, poszewka 70 cm ± 2 x 80 cm ± 2

– Poszwa 160 cm ± 3 x 200 cm ±3, 2 poszewki 70 cm ± 2 x 80 cm ± 2

– Poszwa 180 cm ± 3 x 200 cm ±3, 2 poszewki  70 cm ± 2 x 80 cm ± 2

– Poszwa 200 cm ± 3 x 220 cm ±3, 2 poszewki  70 cm ± 2 x 80 cm ± 2

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

A/ Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego jest „ANDROPOL” S.A. z siedzibą w Andrychowie (ul. Krakowska 83,34-120 Andrychów).

B/ W sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych można kontaktować się e-mailowo: marketing@andropol.pl

C/ Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu złożenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego,  realizacji składanych zamówień, usprawnienia korespondencji i identyfikacji nadawcy oraz w celach proponowania Ci naszych produktów.

D/ Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

– Niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której staniesz się stroną z chwilą złożenia zamówienia (art. 6 ust.1 pkt.2 RODO);

– Nasz uzasadniony interes. Naszym uzasadnionym interesem jest przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 pkt.6 RODO);

– Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych wyrażona w trakcie procesu rejestracji na stronie sklepu internetowego lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 pkt.1 RODO). Zgoda na przetwarzanie danych obejmuje wszystkie cele wskazane lit. C powyżej;

E/ Dane osobowe zbierane są na potrzeby „ANDROPOL” S.A. w Andrychowie. Twoje dane osobowe będziemy jednak przekazywać naszym dostawcom usług, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi rachunkowo-księgowe i dostawcom usług IT oraz firmom kurierskim. Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

F/ Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy z nami oraz dochodzenia roszczeń wynikających ze współpracy.

G/ Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. c) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. d) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (bycia zapomnianym),
 5. e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

H/ Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami (dane podane lit. B)

I/ Prawo wycofania zgody

W zakresie w jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres
e-mailowy: marketing@andropol.pl lub korespondencyjny.

J/ Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

K/ Podanie Twoich danych jest dobrowolne,  jednakże brak Twoich danych uniemożliwi złożenia zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 1. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.
Ta wiadomość zniknie za 20 s
Ajax Loading